Medicinsk laserbehandling av hörsel- och balansrubbningar
Tinnitus, Hyperakusis, Plötslig Dövhet
, Ménière med flera tillstånd

Medical laser treatment for hearing and balance disorders
Tinnitus, Hyperacusis, Sudden Deafness
, Ménière and other conditions

   

 
Verksamhetsansvarig: Leg. Ssk. Michael Zazzio
Medically responsible at the clinic: Reg. Nur. Michael Zazzio

Audio Laser-Kliniken ALIR
Audio Laser Instant Reflection
Flygeln / Frikyrkan
Parkgatan 2
360 51  Hovmantorp
Sweden

tfn: 0478 – 417 37
phone: +46 – 478 – 417 37
e.mail: audiolaser@mail.nu
homepage:  www.alir.nu/medicin

(Denna hemsida uppdaterades den 11 maj 2007)
(This homepage was updated on the 11th of May 2007)

Denna hemsida publiceras av Svenska Lasermedicinska Sällskapet.