om du är nyfiken på att testa framtidens medicin
idag, men har lite frågor då har du kommit rätt.Lågeffektlaserbehandling är en riskfri och smärtfri metod att behandla smärttillstånd, svårläkta sår, inflammationer m.m.

Historik
    Redan 1967 kom den första medicinska rapporten om att viss typ av laserljus har stimulerande effekter på celler och vävnad.

Vad är en laser?
    En laser är en ljuskälla som avger ytterst rent ljus. Med rent ljus menas här att ljuset har en enda våglängd, på samma sätt som att ljudet från en flöjt har en enda ton och därmed är renare än ljudet från exempelvis en burk med stenar som skakas. Laserljuset har - precis som en flöjtton - långa sammanhängande vågor. Lasrar kan göras starka eller svaga.

Vad är medicinsk laser?
    Lasrar inom medicinen är av många olika slag men de kan indelas i två huvudgrupper:

    1. Starka lasrar som skär och bränner.
    Dessa lasrar kallas ofta för kirurgiska lasrar.

    2. Svaga lasrar som stimulerar cellfunktioner.
    Sådana lasrar kallas ofta för biostimulerande
    lasrar eller lågeffektslasrar. Det internationella
    namnet är vanligen Low Level Laser Therapy (LLLT).

Vad behandlas med lågeffektslaser?
    Olika lasertyper påverkar vävnad och celler på olika sätt. Vad som kan behandlas beror därför på vilken eller vilka lasertyper terapeuten har tillgång till.

     GaAs-lasern (904 nm, infrarött - osynligt ljus)
är bäst på problem av djupare slag såsom smärttillstånd och inflammationer i leder, muskler och senor. Exempel är onda ryggar, axlar, knän, tennisarmbågar eller idrottsskador, oavsett om problemen uppstått genom förslitning, överbelastning eller annan orsak. Även bihåle- och öroninflammationer kan behandlas med framgång.

    HeNe-lasern eller GaAlInP-lasern (synligt rött ljus 635 nm)
är bäst på problem i hud och slemhinnor, till exempel bältros, herpes, vissa hårproblem, bensår, eksem, munsår, ilande tandhalsar etc.

    GaAlAs-lasern (810-830 nm, infrarött - osynligt ljus)
intar en mellanställning mellan de båda ovanstående. Med denna laser kan även tinnitus behandlas med viss framgång

Hur behandlar man?
    Laserljuset kommer ut från en så kallad prob (liknar en penna). Man håller då bara änden av proben mot det ställe där man behandlar. Beroende på lasertypen i fråga så tränger ljuset in mellan 1 och 5 cm i vävnaden. Allt efter hur djupt in problemet sitter och på hur stor yta man behandlar över så tar en behandling mellan någon minut och en halvtimme.

Gör det ont?
    Nej, snarare tvärt om. Laserbehandling är mycket avslappnande och många somnar. Däremot kan det hända att en smärta kan öka eller uppträda 6 - 24 timmar efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läknings-processer. Det är bra om så sker för då vet man att patienten reagerar på behandlingen och det gör inte alla. Se nedan. Speciellt vid problem av mer kronisk natur kan denna igångsättningssmärta uppträda. Den brukar gå över efter någon dag men kan i enstaka fall stanna längre.

Hur ofta och hur många gånger?
    Man brukar behandla tätare i början (var 2:e - var 7:e dag) och sedan med allt längre intervall när läkningen kommer igång. En behandlingsomgång kan sträcka sig över 1 - 15 behandlingar beroende på patientens mottaglighet och på hur länge problemet funnits samt typen av problem. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta problem och skador.

Finns det några risker?
    Nej, inte i något avseende och heller inte för ögonen. Skyddsglasögon behövs i regel inte.

Kan man äta mediciner?
    Ja. Mediciner brukar inte vara negativa att kombinera med laserbehandling.

Bör man iaktta något efter behandlingen?
    Ja. Laserljuset ger ofta en direkt smärtlindring. Då är det viktigt att veta att smärtan kan komma från en skada som i regel kan ha resulterat i en inflammation. Smärtan hindrar då en överbelastning och laserns smärtlindrande effekt kan därför leda till överbelastning med en försämring som följd. Det är därför mycket viktigt att patienten inte belastar leden, senan etc innan terapeuten ger klartecken.

Vad är chansen att bli bra?
    Alla reagerar inte lika på laserbehandling. Man märker i regel en reaktion inom 1 till 5 gånger. Vissa reagerar starkt och nästan omgående, andra behöver fler behandlingar. Ca 10 % reagerar inte alls eller så lite att man måste konstatera att laserbehandling inte är rätt metod. Vissa problem lämpar sig mer för laser än andra.


Denna sida blev uppdaterad:SLMS
Adress: Box 1031,
181 21 Lidingö
Sweden

Tel: 08-765 0044
Fax: 08-767 27 06
Postgiro: 721 677-3
Copyright © Svenska Lasemedicinska Sällskapet 1998-2001